KMO portefeuille

De KMO-portefeuille komt jaarlijks voor kleine ondernemingen tot 7500 € tussen in opleidingen en advies.

The Hive (overkoepelende organisatie BarB BV) is door de Vlaamse Overheid erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-Portefeuille. Hierdoor wordt voor ondernemingen en éénmanszaken tot 30% van het inschrijvingsgeld terugbetaald door de Vlaamse Overheid!

Belangrijke gegevens voor de aanvraag:

  • NACE code: 86905
  • Erkenningsnummer dienstverlener: DV.O218646
  • Uw factuurnummer, de soort opleiding en de data
  • Uw factuurbedrag excl btw (de btw hebt u reeds aan ons doorgestort)

Stappenplan:

De te volgen weg is afhankelijk van of u al geregistreerd bent bij de KMO-portefeuille. Indien u al geregistreerd bent kan u onmiddellijk naar stap 2 gaan.

Stap 1 : Aanmelden en Registreren.

Indien u nog niet geregistreerd bent dient u dit eerst in orde te maken. De procedure om te registreren vindt u hier. Een gedetailleerd overzicht vindt u in deze handleiding. Hou er rekening mee dat u vooraleer u dit kunt doen moet geregistreerd staan in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) als zelfstandige. Daarna kan u uw eerste project aanvragen.

Stap 2 : Project aanvragen

Merk op: u moet hiervoor ingeschreven zijn via het inschrijfformulier en van ons een factuur ontvangen hebben

Via de website van KMO-portefeuille vraagt u nu uw ‘nieuw project’ aan. Meer info daaromtrent vindt u hier. Merk op dat de huidige KMO-portefeuille licht gewijzigd is tov de richtlijn die u via de link kan bekijken. Belangrijk is dat als u de bevestiging krijgt van de ontvangst van betaling, u deze nog naar ons doorstort via de KMO-portefeuille, dit verloopt namelijk niet automatisch.

Hou er rekening mee dat ten laatste 14 dagen na het starten van de opleiding de KMO dient aangevraagd te zijn. In elk ander geval komt u niet meer in aanmerking voor de KMO-portefeuille en moet u het volledige bedrag betalen.

Hou er ook rekening mee dat u voor de KMO-portefeuille enkel het cursusbedrag EXCL  BTW mag vermelden. De BTW is voor u aftrekbaar als beroepsonkost, maar komt niet in aanmerking voor het project. De BTW dient u bijgevolg rechtstreeks aan ons te betalen. De betalingsgegevens hiervoor vindt u in de factuur. Als u de BTW aan ons hebt betaald zullen wij dit beschouwen als een definitieve reservatie van uw plaats. Als u geen gebruik maakt van de KMO portefeuille is uw plaats pas definitief na het betalen van het volledige bedrag.

De algemene voorwaarden voor inschrijvingen vindt u hier.