Anterieure Kniepijn

Anterieure kniepijn is één van de meest voorkomende problemen ter hoogte van het onderste lidmaat die we als clinicus aantreffen in de dagelijkse praktijk, zowel bij de sedentaire als bij de actieve sportpopulatie. Toch zijn de uitkomstmaten op lange termijn vaak niet al te gunstig.

In deze clinical topic wordt eerst een theoretische update gegeven van de differentiaal diagnostiek van anterieure kniepijn. Vervolgens wordt een kader aangereikt dat gebruikt kan worden bij het klinisch redeneren, om de multifactoriële oorzakelijke factoren in kaart te brengen. Op basis hiervan worden handvaten en principes aangereikt om tot een doeltreffende behandeling te komen met de nadruk op een actieve revalidatie. Tijdens het tweede deel van de dag ligt de nadruk op het toepassen van theoretische kennis op gebied van differentiaal diagnostiek, klinisch biomechanisch testen en redeneren, motorisch leren en oefentherapie in de praktijk. De cursusdag wordt afgesloten met 2 casussen om deze integratieve benadering nog concreter toe te passen bij patiënten.

De clinical topic Anterieure kniepijn is geaccrediteerd voor 10 navormingseenheden bij PQK

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met een dry needling gedeelte. Het dry needling gedeelte is enkel toegankelijk voor collega’s die minimaal 5 dagen dry needling opleiding hebben gevolgd.

Tijdens het dry needling gedeelte wordt de priktechniek van een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren herhaald, verfijnd en ingeoefend : m. rectus femoris,  m.vastus lateralis en medialis, Adductor longus en brevis, en eventueel een aantal spieren naar keuze

Het dry needling gedeelte wordt telkens begeleid door docenten van Dry Needling Gent.

Clinical topic zonder dry needling:           9u-16u

Clinical topic met dry needling:                9u-17u30

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.