Frozen Shoulder

De moeizame revalidatie bij een patiënt met schouderstijfheid vormt regelmatig een bron van frustratie voor zowel patiënt als therapeut. Een poging tot functioneren in het dagelijks leven met deze schouderstijfheid brengt op zijn beurt dan weer klachten in aangrenzende gebieden mee zoals nek of elleboog. Ernstige stijfheid van de schouder komt voor onder de vorm van een idiopathische frozen shoulder, postoperatieve of posttraumatische schouderstijfheid.

In de voormiddag wordt heel wat recent onderzoek besproken dat inzicht geeft in de structurele pathologie die aan de basis ligt van stijfheid, het al dan niet self-limiting verloop, wetenschappelijk onderbouwing voor de freezing-frozen-thawing fasenindeling en evidentie voor therapeutische opties.

Aan de hand van een casus worden nadien spieren besproken die kunnen bijdragen tot schouderstijfheid- en of pijnklachten en wordt dieper ingegaan op het oefenprogramma voor patiënten met schouderstijfheid. Er is aandacht voor vragen als: Heeft het zin om met pijn te trainen? Hoe kan ik afweerspanning controleren tijdens mobiliserende oefeningen? Hoe kan je je patiënt afleiden van het doel van de oefening met een externe focus? Hoe motiveer ik mijn patiënt om te (blijven) oefenen?

Deze clinical topic is geaccrediteerd bij PQK voor 14 punten.

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met de refresher course dry needling ‘schouder’.  Tijdens deze refresher course worden de dry needlingtechnieken van alle schouderspieren herhaald, verfijnd en ingeoefend. De refresher course is enkel toegankelijk voor collega’s die reeds een advanced cursus upper quadrant gevolgd hebben.

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.