Pols & Handklachten

Hand -en polsklachten komen frequent voor en kunnen een grote belemmering vorming in het dagelijks functioneren. De behandeling van deze klachten verlopen niet steeds vlot, omdat geregeld een gebrekkige diagnostiek plaatsvindt en omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met  de verschillende, talrijke, structuren in de hand. Vaak focust de behandelaar zich te veel alleen op de locatie van de klacht.

In het eerste deel van deze clinical topic worden vier veel voorkomende hand- en polsklachten besproken: rhizarthrose, springvinger, het syndroom van De Quervain en het carpal tunnel syndroom. Hierbij wordt de diagnostiek, differentiaal diagnostiek en de behandelopties besproken en waar mogelijk praktisch ingeoefend.

Deze clinical topic is geaccrediteerd bij PQK voor 10 punten.

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met een dry needling gedeelte. Het dry needling gedeelte is enkel toegankelijk voor collega’s die minimaal 5 dagen dry needling opleiding hebben gevolgd. Tijdens het dry needling gedeelte wordt de priktechniek van een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen oa. aan bod: m. interossei, m. lumbricales, m.  m.extensor pollicis longus, m.abductor pollicis longus, m.adductor pollicis, m.opponens pollicis,  m.flexor pollicis brevis, m.abductor pollicis brevis, m.abductor digiti minimi

Het dry needling gedeelte wordt telkens begeleid door docenten van Dry Needling Gent.

Clinical topic zonder dry needling:         9u-15u

Clinical topic met dry needling:             9u-17u30

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.