Pubalgie & Anterior Groin Pain

Liespijn is een algemeen bekend probleem bij professionele en amateur-atleten, voornamelijk in sporten met veel explosieve bewegingen, korte draaimomenten en tempowisselingen. Liespijn kan vele oorzaken hebben en is daardoor ook soms lastig te classificeren.

Deze clinical topic start met een uitgebreide differentiaal diagnostiek voor anterior groin pain met aandachtspunten in onderzoek en behandeling. Aan de hand van een sportgerichte casus uit de dagelijkse praktijk (voetballer en start to runner) wordt een concreet behandelplan uitgewerkt met focus op de actieve oefentherapie enerzijds en myofasciale technieken anderzijds. Tijdens het praktijkgedeelte worden de specifieke en functionele oefeningen ingeoefend.

Deze clinical topic is bij PQK geaccrediteerd voor 10 punten.

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met een dry needling gedeelte. Het dry needling gedeelte is enkel toegankelijk voor collega’s die minimaal 5 dagen dry needling opleiding hebben gevolgd. Tijdens het dry needling gedeelte wordt de priktechniek van een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen oa. aan bod: m. pectineus, m. adductor magnus, m.obliquus abdominis internus&externus, m. iliopsoas.

Het dry needling gedeelte wordt telkens begeleid door docenten van Dry Needling Gent.

Clinical topic zonder dry needling:         9u-15u

Clinical topic met dry needling:             9u-17u30

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.