Rotator Cuff Related Shoulder Pain

De belangrijkste redenen van schouderpijn zijn rotator cuff gerelateerd. Deze aandoeningen belemmeren het functioneren, zowel binnen de dagelijkse belasting als binnen het sporten, en zijn vaak maanden tot jaren aanwezig. Een groot deel van de patiënten binnen de dagelijkse praktijk presenteren zich met deze problematiek.

Op de eerste lesdag starten we in de voormiddag met een theoretische luik rond rotator cuff insufficiëntie. We herhalen de specifieke anatomie van de rotator cuff. We gaan in op de specifieke anamnese van schouderklachten. Aansluitend gaan we praktisch aan de slag en leren we de schouder onderzoeken vanuit het perspectief van bewegen. We herevalueren de bestaande orthopedische testen binnen deze problematiek. Vanuit een gedegen klinisch redeneren stellen we een differentieel diagnostiek op: tendinopathie, full thickness tear en partial thickness tear of weak rotator cuff.

In de namiddag bekijken we de rol van de kinesitherapeut in de specifieke revalidatie van deze klachten: nadruk ligt op gerichte oefentherapie van de schoudergordel. Aan de hand van casussen bespreken we de revalidatie bij reactieve en bij (calcifiërende) degeneratieve tendinopathie en bij full thickness tear van de posterieure rotator cuff.

De tweede lesdag starten we in de ochtend met het vervolg van de casuïstiek. We bespreken uitgebreid de aanpak van partiële rotator cuff rupturen, uitgaande van het principe van de weak rotator cuff en het gericht trainen van een correcte motor control rond de schoudergordel.

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met de refresher course dry needling ‘schouder’. Tijdens deze refresher course worden de dry needlingtechnieken van alle schouderspieren herhaald, verfijnd en ingeoefend. De refresher course is enkel toegankelijk voor collega’s die reeds een advanced cursus upper quadrant gevolgd hebben.

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.