Running Injuries

De voormiddag start met een uitgebreide theoretische introductie rond lopen in het algemeen, loopbiomechanica meer specifiek onder de deskundige leiding van Jens Declerck. Vanuit twee casussen uit de dagelijkse praktijk (ITB syndroom en shin splints) volgt een gedegen klinisch redeneren met aandacht voor onderzoek, differentiaal diagnose en behandelplan.

In de namiddag is per casus een praktijkgedeelte voorzien waarin twee facetten uit het behandelplan aan bod komen: specifieke analytische en functionele (looptechnische) oefeningen in combinatie met myofasciale technieken.

De clinical topic is door Pro Q Kine geaccrediteerd voor 10 punten.

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met een dry needling gedeelte. Het dry needling gedeelte is enkel toegankelijk voor collega’s die minimaal 5 dagen dry needling opleiding hebben gevolgd. Tijdens het dry needling gedeelte wordt de priktechniek van een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen oa. aan bod: m. gluteus minimus,  m. vastus lateralis, m. tensor fascia latae, m. popliteus, m. tibialis anterior, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus,…

Het dry needling gedeelte wordt telkens begeleid door docenten van Dry Needling Gent.

Clinical topic zonder dry needling:           9u-15u

Clinical topic met dry needling:                9u-17u30

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.