Tendon Injuries

Pathologie van tendineuze structuren manifesteert zich in veel verschijningsvormen en komt voor op alle leeftijden, als overbelastingsletsel of als degeneratief lijden. Aandoeningen van het peesapparaat zien we zowel bij profsporters als bij de recreatieve (al dan niet jeugdige) sporters. Die variëteit aan pathologie vraagt om een verschillende aanpak in de behandeling. Maar niet elke visie of benaderingswijze is even efficiënt. Daarom willen met deze clinical topic een up-to-date overzicht geven van de evidentie rond peespathologie.

Dr Michaël Bultheel start de dag met anatomie en een overzicht van de verschillende stadia van peeslijden. Hij bespreekt mogelijke behandelingen vanuit de fysische geneeskunde of orthopedie.

Aansluitend brengen Frederick Lanszweert en Nicolas Delrue het paramedische luik. Hierin worden specifieke testen uit het klinisch onderzoek opgehaald en bespreken we een algemeen behandelplan. Vanuit deze opzet wordt een gerichte kinesitherapeutische aanpak van peespathologie voorgesteld, opgesplitst in 5 regio’s met de hoogste prevalentie: rotator cufflijden/bicepspeestendinopathie, epicondylitis lateralis, gluteale tendinopathie, patellapeeslijden en achillespeesklachten.

De clinical topic is door proqkine geaccrediteerd voor 10 punten.

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met een dry needling gedeelte. Het dry needling gedeelte is enkel toegankelijk voor collega’s die minimaal 5 dagen dry needling opleiding hebben gevolgd. Tijdens het dry needling gedeelte worden ‘alternatieve priktechnieken’ aangeleerd. Er worden nieuwe technieken aangeleerd gericht op de aanpak van peespathologie, met of zonder elektrostimulatie. Tenslotte komen ook technieken aan bod om verhard littekenweefsel aan te pakken, toe te passen na bijvoorbeeld postoperatieve situaties.

Het dry needling gedeelte wordt telkens begeleid door docenten van Dry Needling Gent.

Clinical topic zonder dry needling:           9u-15u

Clinical topic met dry needling:                9u-17u30

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.