Thoracic Outlet Syndrome (TOS)

Thoracic Outlet Syndrome (TOS) is een aandoening met symptomen ten gevolge van compressie van neurogene en vasculaire structuren in de schoudergordel. De oorzaak van TOS kan structureel zijn of functioneel. Wanneer structurele pathologie vasculaire symptomen en/of ernstige neurogene symptomen veroorzaakt kan chirurgie aangewezen zijn. Eerder milde neurogene symptomen vragen een conservatieve aanpak.

Tijdens deze clinical topic krijgen we inzicht in het klinisch (anamnese en neurogeen functie-onderzoek) en het technisch onderzoek om deze keuze te onderbouwen. Binnen de conservatieve aanpak spelen oefentherapie en manuele therapie een belangrijke rol. Tijdens deze bijscholing zal er aandacht zijn voor practica waarin zowel neurodynamische, articulaire en myofasciale onderzoeks- en behandeltechnieken worden aangeleerd en/of opgefrist.

De clinical topic is door Pro Q Kine geaccrediteerd voor 10 punten.

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met een dry needling gedeelte. Het dry needling gedeelte is enkel toegankelijk voor collega’s die minimaal 5 dagen dry needling opleiding hebben gevolgd. Tijdens het dry needling gedeelte wordt de priktechniek van een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen oa. aan bod: mm.scaleni, m.pectoralis minor en major, m.subclavius, m.sternocleidomastoideus, m.trapezius pars descendens.

Het dry needling gedeelte wordt telkens begeleid door docenten van Dry Needling Gent.

Clinical topic zonder dry needling:    9-15 u

Clinical topic met dry needling:         9-17u30

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.