Tinnitus

Tinnitus of oorsuizen wordt in veel gevallen veroorzaakt door gehoorverlies of een lawaaitrauma. Verder zijn verschillende factoren gekend die tinnitus kunnen verergeren, zoals: stress, angststoornissen, depressie, maar ook nek- en temporomandibulaire dysfuncties. Wanneer de invloed vanuit nek- of kaakregio op de tinnitus één van de belangrijkste beïnvloedende factoren is, kan door middel van een kinesitherapeutische behandeling van deze regio’s een sterke daling van de tinnitusklachten bekomen worden. Hierbij is behandeling van musculaire dysfuncties een belangrijke component. Tijdens deze clinical topic zal na een algemene inleiding over tinnitus verder ingegaan worden op diagnostiek van het specifieke somatische tinnitus type. Dit zal zowel theoretisch als praktisch uitgewerkt worden. Daarnaast zal de evidence-based behandeling van patiënten met somatische tinnitus uitgebreid aan bod komen met focus op zowel de nek- als temporomandibulaire regio. Naast oefeningen en mobilisatie technieken die hun effectiviteit voor de behandeling van somatische tinnitus bewezen hebben, zullen ook uitgebreid musculaire technieken aan bod komen.

De clinical topic is door Pro Q Kine geaccrediteerd voor 10 punten.

Deze clinical topic kan gecombineerd worden met een dry needling gedeelte. Het dry needling gedeelte is enkel toegankelijk voor collega’s die minimaal 5 dagen dry needling opleiding hebben gevolgd. Tijdens het dry needling gedeelte wordt de priktechniek van een aantal belangrijke (vaak moeilijke) spieren herhaald, verfijnd en ingeoefend. Volgende spieren komen oa. aan bod: M. Sternocleidomastoideus, M. Masseter, M. Temporalis, M. Pterygoideus lateralis, M. Trapezius, pars descendens, M. Levator Scapulae, Mm. Scaleni en M. Obliquus capitis inferior

Het dry needling gedeelte wordt telkens begeleid door docenten van Dry Needling Gent.

Clinical topic zonder dry needling:           9u-15u

Clinical topic met dry needling:                9u-17u30

De clinical topic met dry needling komt in aanmerking voor accreditatie bij BMST.