DN Advanced Lower Quadrant

De gevorderde 2-daagse module dry needling van het onderste kwadrant bouwt verder op de kennis en vaardigheden aangeleerd in de basismodule. Deze module start met een korte herhaling van de spieren van het onderste kwadrant aangereikt in de basismodule. Daarna wordt op een systematische manier  van elke nieuwe spier de anatomie doorlopen, de locatie van de meeest voorkomende triggerpoints gepalpeerd en de meest geschikte dry needlingtechniek gedemonstreerd en ingeoefend. Per drie tafels is een ervaren docent aanwezig, die continue feedback kan geven.

Spieren

Dag 1: m.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.peroneus tertius, m.extensor hallucis longus, m.obliquus externus/internus abdominis, m.transversus abdominis, m.rectus abdominis, m.pectineus, m.adductor longus/brevis, m.gracilis, m.adductor magnus

Dag 2: m.tensor fascia lata, m.sartorius, m.iliopsoas, m.quadratus lumborum, m.popliteus, m.plantaris, m.piriformis, m.flexor digitorum longus, m.flexor hallucis longus, m.tibialis posterior

Geen evenementen gevonden!