DN Basis

Deze driedaagse module start met een evidence-based theoretische inleiding over myofasciale pijn, de pathofysiologie van myofasciale triggerpunten en de werkingsmechanismes van dry needling. Na de eerste koffiepauze wordt onmiddellijk van start gegaan met een ‘needle handling lab’ waarbij op een didactische wijze de verschillende priktechnieken worden aangeleerd met specifieke aandacht voor het veilig prikken.

Voor de basismodule werden een 28-tal spieren zorgvuldig geselecteerd die enerzijds vrij eenvoudig te prikken zijn, maar anderzijds ook klinisch heel relevant zijn. Zowel spieren uit het onderste als bovenste lidmaat als de wervelkolom komen aan bod. Bij elke spier wordt systematisch de anatomie doorlopen, de locatie van de meest voorkomende triggerpoints gepalpeerd en de meest geschikte dry needlingtechniek gedemonstreerd en ingeoefend. Na het beëindigen van deze module is de cursist in staat om met de aangeleerde technieken onmiddellijk aan de slag te gaan in de praktijk.

Spieren

Dag 1: m.deltoideus, m.infraspinatus, m.supraspinatus, m.biceps brachii

Dag 2: m.triceps brachii, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis, m.brachioradialis, m.trapezius pars descendens, m.trapezius pars transversa, m.trapezius pars ascendens, m.levator scapulae, m.latissimus dorsi, m.teres major, m.gluteus maximus, m.gluteus medius

Dag 3: m.gluteus minimus, m.rectus femoris, m.vastus medialis, m.vastus intermedius, m.vastus lateralis, m.biceps femoris, m.semimembranosus, m.semitendinosus, m.gastrocnemius , m.soleus, mm.peronei

Geen evenementen gevonden!