DN: Advanced Head & Neck

De hoogcervicale wervelkolom is een complexe, maar uitdagende regio voor de behandeling van myofasciale pijnsyndromen. Tijdens deze 1-daagse advanced module wordt dieper ingegaan op de spieren van de hoogcervicale wervelkolom en de temperomandibulaire regio. Deze module start met de bespreking van myofasciale pijnsyndromen bij patiënten met hoofdpijn en temperomandibulaire klachten. Daarna wordt op een systematische manier  van elke nieuwe spier de anatomie doorlopen, de locatie van de meeest voorkomende triggerpoints gepalpeerd en de meest geschikte dry needlingtechniek gedemonstreerd en ingeoefend.

Spieren: m.splenius capitis, m.semispinalis capitis, m.obliquus capitis inf, mm.scaleni, m.sternocleidomastoideus, m.masseter, m.temporalis, m.pterygoideus lateralis/medialis, m.digastricus, m.zygomaticus, m.occipitofrontalis

Geen evenementen gevonden!