DN Refresher Shoulder

De refresher module is bedoeld voor alle therapeuten die reeds een advanced module upper quadrant doorlopen hebben. Tijdens deze intensieve refresherdag zullen de priktechnieken van alle schouderspieren herhaald, verfijnd en ingeoefend worden.

Deze refresher courses tellen ook mee voor het behoud van de accreditatie bij BMST