DN Refresher & Examen

De refresher module is bedoeld voor alle therapeuten die het volledige traject hebben doorlopen (van basismodule tot advanced head & neck). Tijdens deze intensieve refresherdag zullen de moeilijkste dry needling technieken herhaald worden met aandacht voor fine tuning. Naast een aantal spieren die door het team zijn geselecteerd, krijgt u ook de kans om op voorhand door te geven welke spieren u graag herhaald ziet.

Deelname aan de refresher module geeft u ook rechtstreeks toegang tot het DN examen, dat is inbegrepen in de prijs. Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte (multiple choice) en een praktisch gedeelte. Meer uitleg over het examen ontvangt u tijdens de expertmodule.

Cursisten die slagen voor het examen, krijgen een certificaat en kunnen lid worden van de BMST.

Geen evenementen gevonden!